Profil

Profil

2001

Autoriseret ergoterapeut ved Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen i Aalborg.

Arbejde

2015-

Konsulent på senhjerneskadeområdet i Sønderborg Kommune.

 

2015 - 2016

Ansættelse som ergoterapeut på Mølleparkens Plejecenter, Sønderborg Kommune.

 

 

2012- 2015

Ansættelse som ergoterapeut / hjemmevejleder på Centeret for erhvervet hjerneskade, Sønderborg Kommune.

 

2011 - 2012

Ansættelse i Terapiafdelingen på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg.

 

2010 -

Censor i Ergoterapeutuddannelsens censorkorps.

 

2008 - 2011

Ansættelse på Prins Henriks Gård, Hjerneskadecenter, Region Syddanmark.

 

2007

Eksaminator på Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg.

 

2005

Eksaminator på Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg.

 

2001- 2008

Ansættelse i Ergoterapien, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

 

Efteruddannelse

2016 Instruktørkursus i Stimulastik

2013 Grundkursus i Marte Meo v. Birthe Elmegaard Blath.

2013 Sanseintegration for voksne v. ergoterapeut Birgitte Gammeltoft.

2012 Cognitive Rehabilitation Workshop for Professionals v. neuropsykolog Kit Malia.

2011 AMPS (Assesment of Motor and Process Skills) v. AMPS Danmark.

2009 Neuropædagogisk grunduddannelse v. Keld Fredens, Vejlefjord Neurocenter.

2003 F.O.T.T.- grundkursus. Behandling af ansigt, mund og svælg efter Coombes principper

v. ergoterapeuterne Annette Kjærsgaard og Doris Müller.

2002 Ledelse og samarbejde – modul i merkonomuddannelsen, Handelsskolen Sønderborg.

2001 Kursus i pleje og træning af apopleksipatienter v. Sønderjyllands Amt.

 

Videregående uddannelse

2005 Modul i Sundhedsfaglig Diplomuddannelse; Rehabilitering af ansigt, mund og svælg ud

fra en F.O.T.T.-tilgang v. ergoterapeuterne Annette Kjærsgaard og Jim Jensen.

 

Undervisning

2014 Undervisning i LOF-regi i brug informationsteknologi i hverdagen for unge med

erhvervet hjerneskade.

2007 Klinisk undervisning, ergoterapien, Sønderborg Sygehus.Studerende

fra Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg.

2005 Undervisning i spise-, synkeproblemer ift. geriatriske patienter ved JCVU

Sønderjylland.

2004 Undervisning i ergoterapeutisk behandling i forhold til neurologiske patienter ved

Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg.

2003 Klinisk undervisning, ergoterapien, Sønderborg Sygehus. Studerende

fra Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg.

 

Projektarbejde:

2007 Opstart af videoflouroskopi på Sønderborg Sygehus.

2005 Kvalitetssikring af den ergoterapeutiske indsats i forhold til patienter med dysfagi på

apopleksiafsnittet, Sønderborg Sygehus.

 

 

Copyright © All Rights Reserved