Spise- og synketerapi

Spise- og synketerapi

Spise- og synkeproblemer, og kaldet dysfagi, er en hyppig følgevirkning efter skade på hjernen. Derudover ses spise, og synkeproblemer som følge af forskellige hjernesygdomme (herunder Sclerose og Parkinson Sygdom), flåtbid og kræft /strålebehandling i ansigt, mund og svælg. Desuden viser undersøgelser at over 50 % af mennesker over 60 år oplever at have spise-, synkeproblemer ene alene pga. aldersbetingede forandringer i hjernen.

 

Spise-, synkeproblemer kan give store problemer bl.a. i forhold til livskvalitet, vægttab, socialt samvær og lungebetændelse.

 

Behandlingen af spise- og synkeproblemer indeholder:

• Grundig udredning af den individuelle spise,-, synkeproblematik.

• Specifikke øvelser for ansigt, mund, tunge og svælg.

• Vejledning i kompenserende teknikker under måltidet.

• Vejledning i tilpasset kost.

 

Copyright © All Rights Reserved