Behandling efter skade på hjernen

Behandling efter skade på hjernen

 

Der kan opstå skader på hjernen i forbindelse med fødselskomplikationer, hjerneblodprop, hjerneblødning, færdselsuheld, piskesmæld, hjernetumorer og sygdomme i hjernen som f.eks. Sclerose og Parkinson sygdom. Skaderne i hjernen kan bl.a. medføre problemer i forhold til kognitive funktioner, grov- og finmotorisk funktion, spise,- og synkefunktion og evnen til selvstændigt at kunne klare daglige aktiviteter (ADL).

Mht. specifikke træningsindsatser vælg en af følgende hovedområder: Kognitiv træning, spise- og synketerapi, støtte til struktur og planlægning, sansestimulerende behandling og ADL-/ hjemmetræning.

Kognitiv træning

Spise, og synketerapi

Støtte til struktur og planlægning

Sansestimulerende og sansemotorisk behandling

ADL -/hjemmetræning

 

Copyright © All Rights Reserved